Algemene informatie

Algemene informatie

GGD
Wij werken conform de protocollen en richtlijnen van de wet, jaarlijks controleert de GGD of ons Kindercentrum hier ook daadwerkelijk aan voldoet. 

Combinatiegroep

Met de combinatiegroep wordt bedoelt dat kinderen van de BSO met de kinderen van het KDV worden opgevangen in één ruimte.

Het combineren gebeurt elke week, op de zelfde dagen en tijden. Met uitzondering van de schoolvakanties. 

 

 

Samenvoegen

Met samenvoegen wordt bedoelt dat kinderen van de BSO met de kinderen van het KDV worden samengevoegd.

Het samenvoegen gebeurt wanneer er twee verschillende stampgroepen samenkomen om een activiteit te doen. Denk hierbij aan een verjaardag vieren, buiten spelen, gezamenlijk eten, gezamenlijke activiteit, gezamenlijk uitstapje etc. Dit kan plaatsvinden op de eerste verdieping (BSO), op de begane grond (KDV), de buiten ruimte, of buiten de locatie. Dit is voor een kort tijdsbestek tijdens de opvang dag.

Oudercommissie en klachtenregeling

Kindercentrum ’t Molentje werkt samen met een oudercommissie. Deze bestaat uit meerdere personen waaronder een voorzitter en een secretaris. Minimaal 3  keer per jaar wordt er samen met de houder(s) vergaderd. 

 

Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie waar ouders/verzorgers bij terecht kunnen wanneer er klachten zijn. Ook hebben wij een klachtenregeling. 

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuteropvang.

Bitcare

Wij van Kindercentrum ’t Molentje weten hoe belangrijk oudercommunicatie is en dat is super fijn voor jullie als ouder/verzorger. Daarom zijn wij vanaf 2022 gestart met de app Bitcare, zo heeft u op ieder moment van de dag inzicht in de activiteiten, foto’s, planning en facturen van uw kind(eren).

Kindercentrum 't Molentje